Trekking


Trekking – od šetnje do planinarenja

Teško je opisati zašto su planinari većinom dobri ljudi. Biti planinar, znači biti zdrav, pravedan i na kraju biti pravi drug.

Malo gdje kao na Durmitoru čovjek može da zadovolji svoju znatiželju, ispita smjelost, spretnost, da prođe kuda se ne može, popne u visinu, zagleda u daljinu i otkrije nove vidike. Durmitor je planina koja se ne voli, već obožava! Njeni vrhovi i predivna jezera nas vuku da ih nebrojano puta osvojimo i obiđemo i svaki novi izlazak je doživljaj sam za sebe i nova je avantura.

Prvo pravilo da čovjek kada želi da otisne u Durmitor, da odmjeri svoje želje i mogućnosti. Ukoliko nije fizički pripremljen, nema pogodnu odjeću i obuću ili ukoliko vrijeme nije pogodno, ne treba da se upušta u dalje i smjelije izlete. Zadovoljstvo je, istina , utoliko veće ukoliko su izleti dalji, duži, smjeliji, ukoliko je čovjek aktivniji i više se bavi sportom. Čovjek sa boravka na Durmitoru, treba da se vraća zdrav i zadovoljan, zato je neophodno da nađe sklad između snage kojom raspolaže i iskušenja kojima se izlaže.

Prije polaska na turu, treba jasno odrediti cilj puta, maršutu, vrijeme polaska, dolaska na cilj, povratka tempa kretanja, mjesta i trajanje odmora. Ponijeti sa sobom svu neophodnu opremu, u vidu odjeće, obuće hrane, vode i priručne opreme.

Izleti – Ture
Jednodnevne ture organizujemo na svih 48 vrhova preko 2000 mnv. Organizujemo ture i na sve ostale vrhove kao i ture i maršute po dogovoru sa svim zainteresovanim grupama i pojedincima. A ovom prilikom ćemo opisati par najatraktivnijih tura na Durmitoru, pa prema svojim fizičkim mogućnostima i željama izaberite neke od njih.

Možete odabrati neke od ovih tura….

1. Barno jezero – Jablan jezero – Crvena greda (2164 mnv),
– visinska razlika 900 m.
– Predivan pogled na Zminje i Crno jezero kao i na panoramu Žabljaka.
– Skloništa na putu nema .
– Voda za piće – nedaleko od Jablan jezera
– Kraća opcija -Barno jezero – Jablan jezero – Crepulj poljana – Zminje jezero – povratak
– Visinska razlika 450 m

2. Crno jezero – Indjini dolovi – Mali Medjed – Veliki Medjed – Djevojka – Velika Previja – Terzin Bogaz – Velika Kalica – povratak
– Visinska razlika 1000 m.
– Sklonište – V. Kalica
– Fascinantni pejzaži i pogled na Crno jezero sa Medjeda i na masiv Durmitora
– Kraća opcija : Crno Jezero – Lokvice – Velika Previja-Velika Kalica- povratak u hotel
– Visinska razlika 650m ,
– sklonište – Lokvice i V Kalica
3. Sušičko jezero
– prevoz do Sušičkog jezera – pješačenje preko Skakala – Škrke – Šrkrčkog Ždrijela – Dobri do – prevoz do hotela
– Pješacka tura oko 8 sati,
– visinska razlika 700 m
– Sklonište u Škrki
– Šetnja kroz Sušičku prašumu, zatim penjanje uz Skakala do Škrckih jezera u samo srce Durmitora , pješačenje ispod masiva Bobotov Kuk i penjanje na Škrcko Ždrijelo sa kojeg se pruza divan pogled na dvije potpuno različite strane Durmitora (Škrčku i Komarničku)
– Kraća opcija – Ne
– Voda za piće u Škrki.

4. Crno jezero – Lokvice – Stari katun – Ledena pećina – Minin Bogaz – Lokvice – Žabljak
– Pješačenje 9 h.
– Visinska razlika 1000 m
– sklonište: Lokvice
– Kraća opcija: Žabljak – Stari katun Lokvice – Ledena pećina – Lokvice – Žabljak.
– Pješačenje 7 sati,
– visinska razlika – 600 m,
– sklonište : Lokvice.

5. prevoz do Sedla – pješašenje preko : Uvita greda-Surutka – Zeleni vir – Velika Previja – Bobotov Kuk – Velika Previja – Valoviti do – Lokvice – Žabljak
– Pješašenje 8 sati,
– visinska razlika 550m
– penjanje 1000 m spuštanje.
– Jedna od fizički najzahtjevnijih tura ali tura koja pruža mnogo lijepih momenata , vidika i pejzaža, panorama, jezera i dugog ali kvalitetnog pješačenja.
– Kraća opcija: – prevoz do Sedla – pješačenje preko : Uvita greda – Surutka – Zeleni vir – Velika Previja – Valoviti do – Lokvice – Žabljak
– Pješačenje – 7 h
– Sklonište : Lokvice
– Voda za piće – nema

6. Vodeni do – Vodena glava – Savin kuk – Kulina – spuštanje kroz Sulundar do Velike Kalice – preko lednika ,,Debeli namet” – povratak u Žabljak
– Visinska razlika 650m ,
– pješačenje 7 h
– sklonište : Bivak u Velikoj Kalici

*Prije ture, OBAVEZAN je sastanak sa našim licenciranim vodičem, koji će procijeniti vašu fizičku pripremljenost i odrediti turu na osnovu toga, kao i na osnovu vremenskih i drugih prilika.

 

 

horse-ride

horse-ride2

tracking-24

tracking-23

tracking-22

tracking-21

tracking-20

tracking-19

tracking-18

tracking-17

tracking-16

tracking-15

tracking-14

tracking-13

tracking-12

tracking-11

tracking-10

tracking-09

tracking-08

tracking-07

tracking-06

tracking-05

tracking-04

tracking-03

tracking-02

tracking-01